Koncentracija zavesti

Dr. GRIGORI GRABOVOI  “Koncentracija lastne zavesti lahko radikalno spremeni strukturo celotnega sveta. S pomočjo koncentracije Zavesti, npr. na organ telesa, ga lahko spremenimo, ozdravimo. Odvisno od človekovega dela na sebi, njegovega razvoja, njegovi duhovni veličini, sledi vse večja in večja koncentracija njegove Zavesti. Koncentracija zavesti tu predstavlja upravljanje z informativno gostoto, širjenje informativnega obsega v prostoru enosti.

Ko v toku razvoja človeka, koncentracija njegove Zavesti v določenem prostoru doseže določeno vrednost, se ta prostor začne podrejati človeku in njegovi zavesti. V takšni situaciji, se spreminja struktura Sveta; ne določa Svet strukturo (zgradbo) človeka, pač pa človek daje ton.

Čim je koncentracija Zavesti večja od koncentracije materije, npr.avta, človek postane neuničljiv. Misli, besede in delovanje človeka postanejo temeljni element. Avtomobili, zgradbe, planeti, materialni objekti, postanejo drugorazredni elementi.

Prav zaradi tega predajam znanje in novo spoznanje naprej, z namenom osvajanja tega sistema znanja kako bi človek z osvajanjem tega sistema znanja, prevzel upravljanje Sveta.

To bo ena povsem druga raven obstoja. Tam ne bo več obstajalo propadanje, tam se bodo odvijali povsem drugačni procesi. To bodo procesi obnavljanja Sveta, to pomeni, procesi, kjer bo prisotna Večnost.

V tem primeru se Zavest močno stisne, kar poveča hitrost informacijske izmenjave, tako, da na koncu nastanejo povsem nove strukture; strukture najvišje zavesti, strukture najvišjega življenja. Na tem nivoju je npr. MISEL- delovanje in DELOVANJE  je misel.

Naša Zavest je velika ustvarjalna moč. Skozi zavest se odvijajo ustvarjalni procesi in upravljanje s fizičnim telesom. Naša Duša je pri tem struktura, katera vse upravlja. Prav ona je sposobna zagotavljati oživljanje in ozdravljenje na celičnem nivoju.

%d bloggers like this: