Novo znanje dr.Grigorija Grabovoja

Človek je fizično in duhovno. Na duhovnem nivoju je človek centriran v dve sfere:

Sfera premera 2 metra – to je sfera duše in

Sfera premera 5 metrov – to je sfera njegove zavesti. Na robu te sfere je ogledalo obrnjeno navznoter.

PODROČJE USTVARJALNE INFORMACIJE

Se nahaja v prostoru med 2m sfero in 5m sfero.

O tem piše dr.Grigorij v njegovih delih o upravljanju struktur področja ustvarjalne informacije.

Da Vinci predstavlja človeka v krogu. Poleg njega so v njegovih izvornih delih prikazane geometrije. Da Vinci je bil jasnoviden.

G.Grabovoj nam pove, da je področje ustvarjalne informacije kreativno in nikoli škodljivo. To je supstanca, katera odvisno od človekovega cilja, stremi k rešitvi. V tem področju se misli o rešitvi, izražajo skozi geometrijske oblike.

odpiranje vseh vrat
odpiranje vseh vrat

V to sfero lahko damo različne informacijske oblike, katere smo sami kreirali (tu je mišljeno z našim razmišljanjem). Informacijske oblike so geometrija. Na primer predstavljamo si sfero, srebrno bele barve in ji dami nalogo, našo željo. Števila, katera je dal dr.Grabovoj za upravljanje so torej energija Stvarnika, so senca geometrije. Bistvo pri koncentracijah in upravljanju je v geometrijski obliki, namenu, ki ga postavimo in v impulzu za aktiviranje želje.

Vse sfere, katere se unese v ustvarjalno področje  se preko makroravni prenese na mikro raven. Mikroraven je 3d, naša realnost).

Kaj, če je področje ustvarjalne informacije poškodovano?

Področje ustvarjalne informacije je nemogoče uničiti. Ono je simbol večnosti, ki nam dopušča ustvarjati svet. Torej ta mehanizem rešitve obstaja tudi v skrajnem stadiju neke bolezni. ENOSTAVNO VELIČASTNO!

SISTEM UPRAVLJANJA S POMOČJO RESONANCE

Ko dve stvari vibrirata na isti frekvenci vedno pride do resonance.

Zanimivo je, ko mentalno delamo z mudrami, njihova geometrija vstopi v resonanco z našim fizičnim telesom.

Torej misli pripeljejo do vibriranja materije. Negativne misli lahko uničijo fizične konstrukcije. Dobre misli, katere so v harmoniji, lahko ciljano prinesejo zdravje. To je znano že iz pradavnine.

Dr.Grigorij je spoznal, da je v tem področju oblika geometrije odločilna. Ljudje poznajo njegova števila za različne namene. On je kot jasnovidni doktor matematike prevedel geometrijo v števila. Zato je potrebno dati število v obliko sfere izpolnjeno z belo srebrno svetlobo.

Vsi dogodki (npr. bolezni), vsi predmeti, misli, dela imajo obliko v našem Univerzumu.

In prihodnji dogodki imajo obliko. Če želim biti zdrav v prihodnosti, moram še danes v miselni prostor postaviti eno aliv več oblik za prihodnost, katero želim.

Če informacijo postavimo po poti oblike lahko, na primer ustvarimo nek dogodek.

Svetlečo sfero si je treba predstavljati kot popolnoma na novo ustvarjeno strukturo (npr. zdravega organa). Ni naključje , da ima večina živih celic, Zemlja, itd.obliko krogle.

Vplivanje na čas

Informacija iz preteklosti (npr.vzrok neke bolezni)  ima še vedno vpliv na našo sedanjost in prihodnost. Dr.Grigorij pravi, da moramo spremeniti informacije v ustvarjalnem področju. Moramo jo zamenjati. Predstavljamo si informacijo o bolezni in jo zamenjamo z novo sfero, v kateri je informacija zdravja. To kar se dogaja naprej je potek dogodkov z novo zdravo informacijo. Temu rečemo upravljanje s časom

Vpliv naših misli in naših del iz preteklosti

Čisto vsaka aktivnost vstopi v polje informacije in nas vedno dosegajo dela iz preteklosti. Vsaka negativna misel, beseda, delo vsebuje potencial da proizvede negativne pojave v našem telesu. Zato je ljubezen v nasprotju s tem, kot zavestno emotivni tok, ozdravljujoča.

Neuničljivost se doseže, ko človek misli na pravilni način

S pomočjo pravilnih misli je mogoče doseči neuničljivost. Neuničljivost nekega človeškega organa ali človeka kot celote.

Kako je to mogoče?

Zato, ker pravilno razmišljanje teče hitreje od procesa bolezni.  Bolezen je proces. V kolikor jo zaustavimo, ona ni več bolezen.

Proces staranje je predvsem miselni problem.

Torej je mogoče ohraniti resnično večno mladost in zdravje?

Da. Toda obstajajo razlogi zakaj temu ni tako. Ker poleg naše zavesti, obstaja še koletkivna zavest. In mi smo na duhovnem nivoju vsi povezani, preko kolektivne zavesti. Ki ni nič drugega kot povprečje razmišljanja in prepričanja zavesti vseh.

Zato daje dr.Grigorij znanje o upravljanju v ustvarjalnem področju, v duhovnem prostoru med 2m sfero in 5m sfero. Vmes je prostor s katerim upravljamo.

Kaj moram še vedeti, ko upravljam in delam z ustvarjalnim področjem?

  • vedno je potrebno delati najprej v dobro vseh ljudi in potem še svoj lastni cilj.
  • Vera v Boga.
  • Razumevanje ljubezni, harmonije, sreče in radosti večnega razvoja.
  • Sposobnost občutiti ljubezen in jo predati drugim.
  • Uvid v potrebne spremembe znotraj nas.
  • Pripravljenost upravljati proti cilju.
  • Imeti potrpljenje (s seboj) in zdravo ponižnost.
  • Vztrajnost.

Tekst je povzet iz zapiskov seminarja o Učenju dr.Grigorija Grabovoja in delno iz spletnih virov.

Avtor: Brigita

Svetovalka Grabovoj Nauka

%d bloggers like this: