Art of Living

Domov » Domov » Mi nismo izšli iz opice, pač pa od zvezd..

Mi nismo izšli iz opice, pač pa od zvezd..

Raziskovanje fizike zavesti je nadaljevanje dosedanje klasične in kvantne fizike. Čeprav velja prepričanje, da je fizika zavesti nova in mlada znanost, to ni res. To je najstarejša znanost. Njeni temelji so v teoriji joge. Z razliko od klasične in kvantne fizike, s fiziko zavesti ne moremo, da manipuliramo, niti je ne moremo Proučevati od zunaj. Ona je izraz našega bistva ali osebnosti. Zato je Nikola Tesla bil naravni jogin in meditant. Zato ni uspel, da jo predstavi in navzven podeli z ljudmi .

Njena realizacija je puščena za prihodnost, ko bo dovolj ljudi prebujenih, da bodo dosegli kritično maso. Zakoni fizike zavesti se ne morejo ozavestiti in realizirati izven človeka – čeprav so to enake zakonitosti po katerih obstaja univerzum, ker je človek mikrokozmos.

Toda zaradi tega jo vsak lahko realizira v sebi. Zato je ona drugo ime za človekovo prebujenje. Nauk o človekovem prebujenju nam je dal Budda pred 2500 leti.

Ta znanost fizike zavesti ima svojo osnovo v fiziki torusa.

FIZIKA RAZSVETLJENJA

Razsvetljenje ima svojo fiziko, ker je v kvantnem polju vse povezano in vse se holografsko odraža v vsemu, pa tako ima tudi duhovno razsvetljenje svoj odraz v stanju in gibanju energije. Vsa snov je energija, materialni svet je različno gibanje enegije.

Osnovna oblika gibanja energije je torus.

Bolj natančno o delovanju torusa si lahko ogledate v filmu Thrive.

Torus je osnovna oblika katerega narava koristi za ustvarjanje življenja na vseh nivojih. Vsaka energijska celina kot tudi vsako živo bitje je torusni vrtinec energije. Tako so narejene galaksije. In vse druge celote.

V središču torusa je čist prostor ali akaša

To je v astrofiziki imenovano kot črna luknja. (To čist prostor etra ali akaše. Eter se je iz znanosti vrglo ven, čeprav je bil sprva priznan.)

Iz čistega prostora, akaše ali etra, nastanejo vse oblike tega, kar vidimo kot materijo.

Zato je v središču vsake galaksije črna luknja, kot njen izvor in izhod vseh zvezd, faktor ki jih drži skupaj.

To je bilo poznano starim civilizacijam. Mi nismo izšli iz opice, pač pa od zvezd. To resnico je starodavno znanje izražalo skozi objektivno znanje in umetnost, sveta geometrija je bila prikazana z vektorskim ravnotežjem torusne strukture vsega.

To v dvodimenzionalnem prikazu izgleda takole:   roc5bea-e1504892333582.jpg

 To je povsod poznani “cvet življenja” uklesan na staroegipčanskih, kitajskih, indijskih, evropskih in drugih starih hramih.

images-2

Človek je mikrokozmos, holografski odraz kozmosa v malem. In njegovo energijsko telo ima torusno obliko.

 Središče vektorskega energijskega vrtinca človeka, kateri je v pokončnem  položaju in dokler dela zunanja opravila je v gravitacijskem centru telesa, malo pod popkom.

Središče vektorskega ravnotežja energijskega vrtinca, ko je človek v meditativnem položaju (sedi v lotus položaju) in ko se obrne k sebi, je v njegovem srcu.

Njegova srčna čakra, anahata, je središčna čakra, tri čakre so pod njo in tri nad njo.

To pomeni, da vse ostale čakre izhajajo iz nje.Tri nižje in tri višje.

Anahata spaja spodnje tri čakre z zgornjimi tremi. Spodnje tri čakre so povezane z instinkti, zgornje tri predstavljajo višjo zavest. Zato je simbol anahata čakre heksagram kateri je sestavlje iz dveh trikotnikov, kateri je eden usmerjen navzgor in eden navzdol. Trikotnik obrnjen navzgor predstavlja Purušu – princip čiste zavest. Trikotnik obrnjen navzdol je Prakrti – kvantno polje kot izvor energije, ki ustvaja celoten kozmos in življenje.

Njihovo stičišče ustvarja človeško bitje. Zato je človek mikrokozmos.

Samo v človeku se energijski centri srečajo, osmišljajo in kreativno izražajo svoj smisel, kjer prihaja do ravnotežja in enosti.

Ko se njihovo ravnotežje ustvari v človeku popolnoma zavestno, se reče, da je človek ustvaril svoje Bistvo, Atman, da je presegel relativni um, kateri je izraz neuravnoteženih energijskih centrov.

Človek tedaj ko se centri uravnotežijo postane celovit in autentičen.

Vedno je v svojem središču, srcu, Atmanu ali duši. On je vedno v čisti zavesti in ne v umu.

Z drugimi besedami, ustvaril je vektorsko ravnotežje torusnega gibanja življenjske energije v njegovem središču, v svojem srcu, izvoru svojega Bitja. Kar v makrokozmosu predstavlja “črna luknja” ali čist prostor ali akaša, katera je izvor zvezd.

Zato je akaša sinonim za čisto zavest.

Zato je zavest srca pogoj za razsvetljenje in razsvetljenje ni mogoče, če ni od srca, odnosno od božanske ljubezni.

Zato sta božanska ljubezen, ki je izvor življenjske energije in čista zavest v razsvetljenju – ena in ista stvar: vektorsko ravnotežje v človekovem srcu. To je človekova duša, katera je vedno povsod predstavljena kot “cvet življenja”.

To vektorsko ravnotežje v srcu ali razsvetljenje, zares deluje kot črna luknja: čas in prostor izgineta za tako prebujenega človeka. Cel prostor postane človek sam, čas brezčasne resničnosti, katera je vedno tu in zdaj.

On je buden v realnosti in v snu. Njegova čista zavest se ne razlikuje od samega obstoja, kateri omogoča realnost in sen.

On se ne giba, dokler je njegovo telo v gibanju in delu.

On je v tišini, dokler njegov um govori in misli.

Zato so mu misli, besede in dejanja vedno usklajeni in spontani.

On je negiben izhod vsega gibanja.

Negibna bit vsega obstoja.

Enostavno zato,  ker se je vse zgodilo skozi namen in njega.

In ni tedaj človek dosegel svojo uresničitev: univerzum je tedaj dosegel svoje ustvarjenje skozi človeka.

Dokler ima človek najmanjšo iluzijo časa in enega drugega prostora razen človekovega bistva, on ni prebujen, ni v srcu.

vir: Ivan Antić

%d bloggers like this: