Kako do višjega stanja zavesti?

Za višje stanje zavesti so potrebne tri ključne stvari:

  • PRAVILNA DUHOVNA USMERITEV
  • PRAVILNO RAZUMEVANJE ZAVESTI
  • PRAVILNA REDNA PRAKSA

PRAVILNA DUHOVNA USMERITEV IN PRAVILNO RAZUMEVANJE

Človek je sestavljen iz večih teles. Poleg fizičnega ima astralno, mentalno in duhovno telo.

Kje so ta telesa in kako jih lahko prepoznavamo? Astralno telo je povezano s čustvi, je naša duša, sevanje čaker.

Mentalno telo so naše misli.

Duhovno telo je naš Višji jaz, kjer je zaznavanje, da smo vsi eno, duhovna bitja.

V astralnem in mentalnem telesu je prisoten tudi ego. Ego je del nas. Večina ljudi se istoveti z egom. Ego se čuti ločenega od drugih, rad tekmuje, se hvalisa, rad ima, da je boljši od drugih, da več ve ali da napreduje v službi…

Stvar ni v temu, da se mi ega rešimo, ker se ga ne moremo, ker je del nas. Ego je potrebno prepoznavati in uvideti, da je namišljen, da nam preprečuje pri duhovni rasti. Ko sami sebe prepoznamo kot duhovna bitja, potem vemo, da je kjuč v tem, da ohranjamo sebe mirne, razvijamo sočutje in hvaležnost, skrb za svoje zdravje, počutje, misli, čustva.  Zemljo čutimo kot živo bitje, katere del smo.

Potrebna je duhovna usmeritev na pravilno izbrane misli in čustva: hvaležnost so vrata v vstop v višja stanja zavesti, višje vibracije.

Astralno telo: čustva, ki dvigajo in čustva, ki nižajo vibracijo. Ni dobrih in slabih čustev. So samo čustva, ki višajo vibracijo in čustva, ki nižajo vibracijo. Jeza ali laž, ne škodita drugemu kot nam samim, ne glede na vzrok jeze.  Čustvo ljubezni in hvaležnosti nam po univerzalnem zakonu spremenijo življenje na bolje.

Mentalno telo: misli. Sami se odločamo, kaj bomo mislili in govorili. Kajti s tem, kar bomo mislili in govorili bomo tudi izzvali čustva. Misli o ljubezni, sledijo čustva o ljubezni. In le kadar sevamo čustva o ljubezni, privlačimo situacije, ljudi in dogodke z ljubečimi vibracijami. Vesolje nam odgovarja na naše vibracije. Misli o uspehu, nam pričara realnost, ki je uspešna.

Vse je stvar izbora naši misli in čustev.

Kaj bomo izbrali pa je odvisno od naše zavesti in zavestnosti. Zavestnost pomeni, da se najprej svojih čustev in misli zavemo. In šele nato jih lahko nadzorujemo in spreminjamo.

 

PRAVILNA REDNA PRAKSA ZA VIŠJO ZAVEST

Z redno prakso lahko dosežemo, da se nam zavest razširi. Sprva, ko začnemo delati vaje in meditacije, se naši možgani upirajo, ker je to nekaj novega. In percipirajo kar je v naši podzavesti. Podzavest ni drugega, kot neka stvar, ki se je dalj časa dogajala v naši izkušnji. Ko pride do določenih ponovitev se to zapiše v podzavest, ki je daleč močnejša kot naša zavest. Zato, če želimo resnično spremembo življenja na bolje, moramo večkrat ponoviti našo novo miselno in čustveno usmerjenost, da jo možgani prepoznajo in zapišejo v podzavest. Ko je v podzavesti, se začne naše življenje spreminjati na bolje, tako kot smo to z željo zapisali. Toda brez redne prakse to ni mogoče doseči.

Redna praksa je v meditaciji, prepoznavanju samih sebe in ozaveščanju lastnih misli in čustev. Prepoznavanju kako deluje naš ego. In se ne poistovetiti z njim. Kajti v primerjavi z duhovno veličino je ego majhen.

Redna praksa pomeni resnično delo na sebi! In prevzemanje popolne odgovornosti. Ni nikogar na svetu, ki nam lahko pomaga. Mi sami smo tisti, ki gremo “SKOZI” . To pomeni skozi naše čustvene blokade, psihične agregate, čustvene bolečine,… Vse to z namenom prepoznavanja z lastno zavestjo. Ko to prepoznavamo in se ne istovetimo s čustvi, postajamo le opazovalec samih sebe in ne odreagiramo. Takrat se je začelo širjenje naše zavesti.

ZAKAJ JE MEDITACIJA NUJNA?

Z meditacijo vplivamo na sinhronizacijo leve in desne  možganske polovice. Z meditacijo pride možgansko valovanje iz beta stanja v alfa in teta stanje. Zemeljski ritem je 7,83 Hz, ki je naravni ritem. Kadar se sami uskladimo na to frekvenco, duhovno in osebnostno rastemo, vstopamo v višja stanja zavesti.

ČEMU V VIŠJA STANJA ZAVESTI?

Višje stanje zavesti je ključ za evolucijski napredek človeštva. Več ko bo ljudi, kateri se bodo ozavestili in delali na svoji zavesti in duhovni rasti, hitreje si bo kolektivna zavest utirala pot med ostale ljudi. Vsi ljudje bomo zato deležni boljšega življenja, več radosti, ljubezni, sreče, harmonije in svetlobe v naših življenjih.

%d bloggers like this: