Genialna zavest

Meditacija ključ vsake spremebe tako osebnih možnosti kot globalnih? Meditacija orodje za težave, ki jih imamo ljudje? Meditacija je orodje, je vozilo za dostop do univerzalnega polja Enosti od koder vse izhaja. In ta Enost ni lokalno omejena, niti časovno. Če to dobro dojamemo, potem je resničen samo TUKAJ IN ZDAJ. Ki se nam v običajnem stanju zavesti ves čas izmika.

Zakaj naša zavest ni vedno prisotna v tukaj in zdaj?

Motilci naše zavesti kot so ego, misli, um, ves čas analizirajo, kritizirajo, prišepetujejo, govorijo, kaj se je zgodilo in kaj se v prihodnosti bo zgodilo. To je največja ovira, ki jo z meditacijo širše zavesti prepoznamo in moramo preseči.

Dostop do praznine, polja ustvarjalnih možnosti, z meditacijo.

Z redno meditacijo imamo dostop do povezave univerzalnega polja, kjer se nahajajo vse ideje, vse kar je že bilo in kar še bo ustvarjeno. Ta stavek vsebuje več znanosti kot si mislimo. Danes kvantni fiziki vedo, da je svet v katerem živimo hologram. In hologram nikakor ne moremo doumeti, če ne vključimo pojem delovanja zavesti. Zavest je pri tem ključna. Kajti hologram je neke vrste projektor, ki projicira različne slike na različnih točkah v univerzumu. Zato naj bi bili po nekaterih znanstvenih trditvah, celo mi sami projekcija enega holograma.

Kozmos, naš svet je hologram. Koncept holograma nam objasni način, da je univerzum ENO.

To se lahko prikaže s primerom: Če je v akvariju mirna ribica katero snemata dve kameri, ena spredaj in druga s strani. Vsaka kamera ima svoj monitor v sosednjem prostoru na katerem se vidita dva posnetka te ribice. Opazovalec, ki ne ve, da gre to za eno ribico, bo mislil, da sta to dve različni ribici. In če se bosta ti ribici začeli premikati, bo zgledalo kot, da se obe premikata sinhronizirano, kot da v trenutku komunicirata. Ta trenutna in nelokalna (na daljavo) komunikacija med subatomskimi celicami, kot med DNK, je znanosti znana in dokazana. Ona je pripeljala do koncepta Univerzalnega ali kvantnega polja. 

20

Mi smo ustvarjalci svojega življenja, slikamo svoje platno (življenje) in ga hkrati opazujemo preko opazovalca. Z meditacijo razvijamo, širimo zavest in se zavedamo opazovalca samega sebe. Sicer smo vsi del ene slike, celote, enosti, Praznine, ki jo rišemo s svojo zavestjo. Kar damo v Praznino s svojimi mislimi, čustvi, dejanji to rišemo v svojem življenju. Zato smo vsi kreatorji, tako nesreč kot blagoslovov.

Obstajamo v čisti enosti in kot enost s CELOTO. Toda svet opazujemo kot objektiven in kot dvojnost zato, ker je naš organizem sredstvo za takšno opazovanje. Imamo dve možganski hemisferi, kot tisti dve kameri, katere nam dajejo privid je svet mnogo vsega, čeprav v njemu obstajajo sinhronizacije in sinhroniteti in druge čudne in nenavadne pojave, kateremu našemu umu, niso povsem jasne. Dve različni možganski hemisferi so razlog dualističnega dela na osnovi logike in naprotne dialektike. Zahvaljujoč tem dvema kamerama v naši glavi mi živimo v 3-dimenzionalnem materialnem svetu in doživljamo čas linearno.

Zato, kadar se um transcendira, takšen objektivni svet izgine in doživlja se svet enosti. Zato je tanscendenca uma mogoča samo takrat, kadar so vsi energijski centri v človeku usklajeni skupaj z obema možganskima hemisferama. Ko so neusklajeni potem oni opažajo svet kot množico objektivnih naspotij. Takšno opazovanje ima rezultat vedno v neravnotežju in nezavestnosti. Ta zavest enosti je človekovo Bistvo ali Duša.

Človekovo bistvo je v Celini ali Praznini

Torej človekovo bistvo je mnogo večje od njegovega telesa in uma. Človekovo bistvo je sama CELINA ali PRAZNINA katera omogoča obstoj telesa in uma. Do tukaj znanost ne pride. Ona je danes postavljena tako, da človeku preprečuje, da bi to spoznal. Ona je strogo kontrolirana in dezinformira ljudi, da so oni samo telo in um, da je univerzum izven jih in v nasprotju z njimi. Zato je človek v sporu s samim seboj in z naravo.

Edina prava znanost je zanost o človeku in njegovi enosti s PRAZNINO. O tem govori znanost o delovanju zavesti. Zavest je orodje s katerim pridemo v stik s to praznino. Zavest omogoča duši, da deluje.

Meditacija je orodje za dostop do te PRAZNINE ALI CELINE, kjer so mogoči čudeži.

Meditacija je potrebna zato, da z vajo zavestnega dihanja, uravnotežimo levo in desno hemisfero ter energijske centre, imenovane čakre.

Vse meditacije, ne glede na imena, izvor, imajo za osnovo to, da uravnotežimo dihanje in čakre. Ponavadi govorimo o umirjanju misli. Misli se ne more ustaviti. Pomembno je to, da z zavestnim dihanjem pridemo bolj v stik s to praznino, celino. Praznina ni le prazen prostor, praznina je polna nemanifestiranih stvari, ki čakajo, da jih s svojo zavestjo opazimo in ustvarimo v svojem svetu.

Z meditacijo je potrebno iti skozi Proces prisotnosti.

Pri meditaciji je potrebno vedeti, kje smo sami? Smo začetniki v meditiranju? Ali imamo veliko čustvenih bremen?

Z zavestnim dihanjem sprožimo v nas proces, ki se začne hkrati na fizičnem, astralnem in mentalnem nivoju. Ta telesa so v nas prepletena. Z dihanjem jih povezujemo in ozaveščamo. Če imamo blokade, se nam bodo te blokade lahko skozi odnose ali različne težave, pokazale v našem življenju. Zato se je potrebno v ta proces odpraviti zavestno in se ne bati iti skozi ta proces. Temu procesu reče Eckhart Tolle, proces prisotnosti.

V procesu prisotnosti nam tista potlačena čustva iz otroških let, privrejo na plano. Kaj moramo vedeti? Le to, da se ne pustimo bremenom obvladati, ohraniti zavestnost. Torej vse kar se dogaja v nas moramo opazovati s pozicije Opazovalca. Spomnite se na začetku “ribice v akvariju” vi gledate sami sebe, kot da gledate ribico v akvariju. Torej ko pride čustvena nelagodnost, ki jo ponavadi sprožijo ali bližnji, ali sodelavci, prijatelji,..ni pomembno, kdo. Fokus moramo imeti na Opazovalcu samih sebe, svojih misli in čustev. Le to, je edina in prava pot, da se pride SKOZI. Skozi ta proces, skozi svoje čustvene blokade, ki jih imamo vsi ljudje. In pri katerih se različno izražajo.

Postati opazovalec samih sebe

Šele ko se skozi redno izvajanje dihalnih vaj prepoznavamo kot opazovalci samih sebe, lahko začnemo z ustvarjalno meditacijo, s širjenjem zavesti. Širjenje zavesti pomeni, da vse bolj čutimo povezanost s Praznino, da opazimo sinhronosti, ki so znak duhovnega napredka. Širjenje zavesti pomeni tudi, da imamo vse več znanja. Več znanja o tem, kako deluje zavest in postopomora razvijamo intuicijo. Intuicija, jasnovidnost, jasnovednost, teleportacija, materializacija,..vse to je mogoče, ker smo v PRAZNINI povezani z ENOSTJO. In primarna za naše delovanje je zavest. Ko se s svojo zavestjo koncentriramo na neko stvar, se ta stvar začne podrejati zavesti. Zato je v resnični, ustvarjalni zavesti, materija v podrejenem položaju in ima zavest nad njo kontrolo. Mi smo v razširjeni zavesti podobni Stvarniku.

Upravljanje z realnostjo skozi ustvarjalno področje informacije pri človeku

Dr.Grigorij Grabovoj je v svojih knjigah opisal kako deluje zavest in kakšne so njene funkcije. Dr. Grigorij Grabovoj je tudi iznašel ustvarjalno področje informacije. Vse v človeku in v svetu je sestavljeno in zgrajeno na osnovi informacije in energije. V človekovem biopolju, obstaja področje ustvarjalne informacije. Predstavljajte si, da je vaš popek središče vašega biopolja duše. Okrog vas dva metra je področje delovanja vaše duše. Med dvema metroma do petih metrov je področje ustvarjalne informacije, s katero se lahko upravlja. V tem področju ustvarjalne informacije je uničenje nemogoče. Vse se obnovi. Zato, kadar razširite svojo zavest, se z meditacijo in koncentracijo in postavitvijo namena v tem delu področja vaše zavesti vse lahko obnovi. To pomeni od vašega zdravja, dogodkov v sedanjosti ali preteklosti, do iznajdbe kakšnih odličnih poslovnih priložnosti. Ko začnemo delati na širjenju zavesti vi postajate ustvarjalci lastnega življanja in z vami ni več mogoče manipulirati.

Zavest ustvarja in lahko popravlja dogodke za nazaj

Širjenje zavesti pomeni, da postajate to kar ste vi v resnici, božji otrok, ki je delal napake in jih lahko te napake popravi. Dr.Grigorij Grabovoj pravi, da se mi lahko vrnemo v svojo preteklost, in tam vidimo nek dogodek, ki nam je povzročil rane, blokade, .. tam ta dogodek osvetlimo (v mislih – z vizualizacijo) s svetlobo, kjer vidimo, kako se je na primer zgodil fizični padec iz strehe, toda tokrat se padec enako zgodi, samo z eno spremembo, padec se zgodi na mehki površini, kjer smo nepoškodovani. In potem ta padec spremeni tok dogodkov naprej, kjer damo namero: da gre življenje po normi Stvarnika. Tako lahko spreminjamo preteklost. Zakaj bi spreminjali preteklost? Ker preteklost definira našo prihodnost. In če imamo blokade v na primer, da se nam vedno dogajajo neke stvari,.. je to ponavadi dokaz, da imamo nek vzorec, ki smo ga doživeli v preteklosti in na katerega lahko vplivamo in spremenimo prihodnost.

Sve drugo je pseudonauka.

%d bloggers like this: