Bosanske piramide burijo duhove

Odkritih pet bosanskih piramid: Sonce (220 m- največja na svetu) Zmaj, Zemlja, Luna in Ljubezen – povezane s podzemnimi tuneli v Visokem.

Leta 2005 je dr.Semir Osmanagić postavil hipotezo, da gre v Visokem za dolino piramid umetnega izvora. V projekt se je vključilo več strokovnjakov in raziskovalcev iz celega sveta. S tem raziskovalci dokazujejo v osmih elementih sliko, katera spreminja zgodovino človeštva.

Osnovne značilnosti bosanskih piramid

 • 1. Odkrite so prve evropske piramide
 • 2. Te piramide so največje na svetu (Bosanska piramida sonca je s 220 m, večja od Keopsove, katera je visoka 147 m)
 • 3. Gre za najstarejše piramide na svetu
 • 4. Dokazujemo najstarejši in najkvalitetnejši beton na svetu
 • 5. Najdena je največja mreža podzemnih tunelov in prostorov po piramidnim kompleksom na svetu
 • 6. Dokazujemo obstoj največjih keramičnih skulptur
 • 7. Odkrivamo znake zelo stare pismenosti
 • 8. Beležimo, z merilnimi napravami, prisotnost fokusiranega elektromagnetnega sevanja.

Kako odkritje bosanskih piramid vpliva na svetovno javnost

Nekaj lokalnih arheologov, zgodovinarjev in geologov so takoj zavrnili hipotezo o obstoju piramid. Trdili so, da je nemogoče da bi bili  v Bosni take piramide in da so one grajene samo v Egiptu in Mehiki.

Seveda nauk želi raziskovanje, dokazovanje in eksperimentiranje. To je tudi bil pristop dr.Semirja Osmanagiča in njegovih podpornikov.

Veliko je bilo raziskovalcev, ki so pristopili k projektu dobronamerno in prostovoljno. Na širšem planu so se elitni krogi s tem raziskovanjem počutili ogrožene. Ekipa raziskovalcev je dobila dokaze, ki kažejo, da je bila civilizacija na tleh Bosne že pred 35.000 leti. Kar pomeni najstarejšo kulturno oazo v Evropi.

Odkritje keramičnih megalitov pripada tem periodu. Odkritje piramid pripada obdobju pred 12000 leti. To pomeni preobrat v videnju svetovne zgodovine. Na primeru bosanskih piramid se dokazuje, da so razvite civilizacije obstajale veliko prej, kot pa se nam servira.

In raziskovanje ne vodijo institucije iz Londona, Bostona ali New Yorka, pač pa neodvina Fondacija na katerem čelu so prostovoljci, oni imajo radi raziskovanje in Bosno. To je bilo za mnoge preveč, zato so Fondacijo želeli zaustaviti.

Od majhne, vojno opustošene zemlje, kot je Bosna, se bo država finančno opomogla, imela bo milijone turistov letno. Oni bodo Bosni prinesli miljarde dolarjev, preobrat bo doživela v turizmu, trgovini, infrastrukturi, hotelirstvu, proizvodnji hrane,.. Ekonomija bo slonela na tem projektu.

Niso civilizacije prihajale na Balkan, katero so naselili “primitivni slovanski barbari” kot nas učijo z Zahoda. Pač pa so se avtohtone civilizacije z Balkana širile proti Evropi.

DR.OSMANAGIČ : SKUPNE ZNAČILNOSTI VSEH SVETOVNIH PIRAMID

Geometrija – orientirane so proti stranem neba ali Soncu, grajene so z lokalnim graditeljskim materialom, imajo notranje prehode in prostore, imajo vez z ozvezdji in imajo podzemno mrežo tunelov. V primeru Bosanske doline piramid so upoštevani vsi elementi.

Enakostranični trikotnik tvorijo tri piramide: Piramida Sonca, Meseca in Zmaja. Stranice so orientirane proti stranem neba.

Gradbeni kompleks doline piramid vključuje: piramido Sonca, Meseca, Zmaja, Zemlje in Ljubezni. Pod piramidami se nahaja podzemna mreža tunelov in prostorov.

POD BOSANSKIMI PIRAMIDAMI JE KOMPLEKS TUNELOV

Samo en kilometer južno od piramide Sonca , med rekama Bosne in Fojnice, je vhod v KTK podzemni tunel . Tunel gre proti severni strani Piramide. Toda zaradi vode je delo v njem oteženo.

PODZEMNI TUNEL RAVNE

Vhod podzemnega labirinta Ravne se nahaja tri kilometre od piramide Sonca. Tako, da bo proces, raziskovanja in odstranjevanja, materiala iz tunelov, trajalo še leta.

Mreža podzemnih tunelov je narejena v konglomeratnih slojih, kateri so se zasipavali na desetine tisoče let. V enem zidu je najden kos lesa. Dali so ga na analizo starosti na inštitut za fiziko na Poljskem. Ocenjena starost je od 34.000 let (+/- 1500 let). Drugi vzorec lesa so analizirali na univerzi v Nemčiji in ugotovili starost 30.600 let.

Pod konglomeratom podzemnih tunelov so najdeni megalitni bloki (iz gline narejene umetne skulpture, katere imajo v sredini kristale, na njih je pisava, katero ne poznajo) , kateri so prineseni na to lokacijo. Ugotovili so, da prva kultura na tem področju datira iz paleolitskega obdobja. To se popolnoma ujema z novimi rezultati antropološke genetike, ki prvi val homo sapiensa  na balkanskem področju daje v obdobje 30.000 do 35.000 let).

STAROST BOSANSKIH PIRAMID

1. Najstarejša, paleolitska kultura, katera je prenašala megalitske bloke in jih postavljala nad podzemne vodne tokove, da je nevtralizirala sevanja. Starost od 30.000 let

2. Graditelji piramid in tuneslega kompleksa, skupaj z najrazvitejšo kulturo, starejša od 5.000 let in mlajša od 30.000 let

3. Kultura katera je zapirala tunelske prehode, sposobna, da prenaša velike količine materiala. Mlajša od 5.000 let

4. Občasni neolitski koristniki vhoda tunelskega kompleksa, v obdobju 3.000 – 4.600 let v preteklost.

KAKO SO GRAJENE BOSANSKE PIRAMIDE

Elektronski mikroskop na francoskem institutu za geopolimere dokazuje, da je vzorec iz Bosanske doline piramid zgodovinski cementni beton.

Graditelji davnih kultur so uporabljali umetne gradbene materiale. Vedeli so, da ima pečena glina pomešana z vodo vezivno lastnost. Drugo vrsto vezivnega materiala so uporabljali zrna peska. Poznali so proizvodnjo kalcitnega in dolomitnega apna.

Pri raziskovanju betona starih gradenj so ugotovili, da je piramida Sonca zgrajena iz betona, ki še danes po kvaliteti presega današnji cementni beton.

Iz tega sledi, da so piramide delo človeških rok.

BOSANSKE PIRAMIDE SEVAJO ENERGIJO, ORGONSKO ŽIVLJENJSKO ENERGIJO

 LETA 2010 JE VODJA PROJEKTA DR.OSMANAGIČ GOSTIL STROKOVNJAKA ZA MERJENJE ENERGIJSKIH SEVANJ V PODZEMNEM LABIRINTU RAVNE.

Meritve so bile narejene s profesionalnim elektronskim instrumentom s pomočjo katerega se merijo podzemni vodni tokovi, kozmična in zemeljska sevanja.

Znane mreže, ki sevajo škodljivo energijo na zemlji so : Hartmanova, Kurijeva in Šnajderjeva mreža.

Uporabili so tudi aparat, ki meri prisotnost škodljivega sevanja, kateri ga proizvjajajo škodljivi tehnični aparati. To so danes prezasičene električne mreže, daljnovodov, trafo postaj, tv in radio ter računalniških aparatov ali bilo kateri drugi izvor.

V TUNELIH IZMERJENA POZITIVNA ENERGIJA

– Pod vsakim keramičnim, megalitnim blokom se nahaja vodni tok.

– Energija, katera se meri v okolici megalitnih blokov ni negativna, kot je to v 99,99 % primerov iznad podzemnih vodnih tokov, pač pa pozitivna.

– V prostorih v podzemnem labirintu je registrirana prisotnost pozitivne energije.

– V novoodkritem podzemnem labirintu, kjer je voda, ni podzemnih vodnih tokov in voda na površini je mirna, ni tekoča. Aparati registrirajo samo gibanje vode, ker je potem tudi energija v teku.

– Trije izvori energijskega sevanja, ki negativno vpliva na človeški organizem (kozmično, zemeljsko radioaktivno, ionizirajoče) in tri mreže, ki ima škodljivo delovanje za človeka (Hartmanova, Kurijeva, Šnajderjeva mreža) imajo vrednost nula v novoodprtih tunelih. Z drugimi besedami, podzemni labirint  “Ravne” je za ljudi najbolj varna lokacija v celi Bosni.

TUNELI POD BOSANSKIMI PIRAMIDAMI IZBOLJŠUJEJO  AURO ČLOVEKA

Janez Pelko iz Slovenije, učenec ruskega profesorja dr.Korotkova s Tehnične univerze v St.Petersburgu je prostovoljno meril aure 79 prostovoljcem pred in po vstopu v podzemni labirint Ravne.

Sama študija o vplivanju bivanja v podzemnem tunelu na auro kaže, da je 77% izmerjenih auer izboljšalo svojo auro med 10 % do 45%. Največje izboljšanje se je pokazalo, ko so bili prostovoljci dlje časa v tunelih, kateri so meditirali.

Aura predstavlja človekovo bioenergijsko polje, ki ovija človekovo telo in ima različne frekvence. Snemanje aure se opravi z kirlianovo fotografijo znani v zdravstveni diagnostiki in temelji na povezavi meridianov, energijskih točk po kitajski medicini.

Energijski park, ki so ga uredili, je v neposredni bližini vhoda v tunele Ravne. Vsako leto mu dodajo nekaj novega. Je zelo zanimiv za ogled. Ima ogromno poti, energijski točk za meditiranje in skozi teče zdravilna živa voda, katero lahko prosto pijete.

DSCN0581
DSCN0526
DSCN0560
DSCN0593
DSCN0501
DSCN0557

SVETA GEOMETRIJA BOSANSKIH PIRAMID – CVET ŽIVLJENJA ALI SEME ŽIVLJENJA

Ameriški autor Hugo Kennes je potrdil, da bosanske piramide Sonca, Meseca in Zmaja skupaj z vodotoki reke Fojnice in Bosne, tvorijo šesterokotno strukturo “Cveta življenja” poznan pod imenom Flower of Life.  Te točke identificirajo troje heksagonalnih vrat. Bosanska dolina piramid izžareva sveto kocko.

 FLOWER OF LIFE ALI CVET ŽIVLJENJA, JE SEME ŽIVLJENJA.

Svetovni znani fizik Nasim Haramein, pravi, da se v cvetu življenja skriva največja skrivnost našega porekla in vse energije in vsega življenja. Je srčika in osnova vsega kar je.

Njegovo proučevanje zajema delovanje dinamike torusa in vektorskega ravnotežja. To je tehnologija nove energije. Gre za močan izvor potencialne energije.

Ozirisov simbol, kateri je vtisnjen v piramidah v Egiptu, imenovan tudi Roža življenja je opisan takole: Če ta simbol prenesemo v 3d dimenzijo- naše realnosti, se začne z vektorskim ravnotežjem, 12 enakih energijskih sil, ki sevajo ven in stabilizirajo center. Sestavljen je iz 64 energijskih enost (sferic), iz katerega nastane torus.

PIRAMIDA GENERATOR OBLIKE TORUSA, KATEREGA JE PROUČEVAL NIKOLA TESLA

S piramido se začne gibanje energije eterične ravni in preko vzorca cveta življenja nastane oblika imenovana torus. Torus je neraziskani potencial. Iz torusa je mogoče dobiti brezplačno energijo. To je energija iz vakuma iz nič.

torusna oblika
torus je osnovna oblika gibanja energije

Desna fotografija je nastala, ko smo v tunelih Ravne meditirali in slučajno ujeli veliko sfero, ki se je ustvarila med meditacijo. Ker je v tunelih izredno veliko življenjske energije, se čuti energija Ljubezni. Čeprav ta sfera, ki je nastala, ni bila vidna prostemu očesu.

Drevo življenja, ki je čisto v vsaki strukturi življenja, je sestavljeno iz 64 heskagramov ali sferic.

roža.jpg

Vektor ravnovesja, sestavlja rožo življenja in nazorno prikazuje kako energija deluje v prostoru in hkrati je to pristop do čiste, varne in neomejene energije. To je ugotovil že Nikola Tesla.

Ključ: usklajevanje s torusom. Delati moramo na našem energijskem telesu, preko čaker.

Vektorsko ravnotežje je raziskoval Buckinster Fuller. Zato tudi poimenovanje sodobne nanotehnologije v znanosti in gospodarstvu delci “fulereni” kateri dajejo energijo in moč.

Vektor ravnovesja v modelu torusa je model za pristop k čisti, varni in neomejeni energiji.

NA PIRAMIDI SONCA V BOSNI IZMERJENA VISOKA FREKVENCA ZVOKA

bos-0.jpg

Antropolog profesor Paolo Debertolis iz Univerze v Trstu že dve leti raziskuje vibracijske (ultrazvočne) fenomene v Bosanski dolini piramid. Z uporabo kalibrirane opreme je snemal ultrazvok frekvence 28.300 Hz na samem vrhu piramide Sonca v radiju od 5 do 15 metrov. Ultrazvok je prihajal  v pravilnih odmerkih, kar nakazuje na artificielnost njegovega izvora.

“To kaže na to, da je ta piramida ogromna energijska mašina. “!!!

Kaj pomeni frekvenca 28 KHz? Človek sliši od 10 Hz do 20KHz. Torej ta frekvenca je izven naših čutil. Ta frekvenca omogoča tudi levitacijo. Zato so bile piramide uporabljene med drugim tudi za medplanetarno potovanje. Valerij Uvarov je strokovnjak za stare piramide. Je raziskovalec starih piramid, ruski sokreator mest v Rusiji, kjer gradijo komplekse piramid. Po njegovem poročanju se v teh mestih pozna umiritev energij, spodbuja se ustvarjalnost mladih, manj je nesreč in še..

V TUNELIH SE IZMERJENE ZDRAVE ENERGIJE IN OSTALE VREDNOSTI  NE SPREMINJAJO, OSTAJAJO ENAKE.

Strokovni tim Fondacije redno meri parametre v labirintu pod bosanskimi piramidami:

temperaturo, vlago, elektromagnetno sevanje, ultrazvok, prisotnost plinov.

UGOTOVILI SO, DA SE V PETIH LETIH VREDNOSTI NISO SPREMENILE:

 • – Temperatura zraka  je 12,5 stopinj celzija
 • – Vlaga je 85%
 • – Elektromagnetna sevanja so 28kHz frekvence
 • – Ultrazvok je 28-33 kHz
 • – Kisika je idealnih 20,4 %
 • – nobenih prisotnih škodljivih plinov

ZAKAJ JE BIVANJE V TUNELIH POD PIRAMIDAMI ZDRAVILNO?

VELIKA KONCENTRACIJA ZDRAVILNIH NEGATIVNIH IONOV

Negativni ioni so atomi ali molekule kateri imajo vel elektronov kot protovno v svoji zgradbi. V zadnjih 120 letih je bilo zdravstveno dokazano, da so negativni ioni zelo zdravilni za človekovo fizično in energijsko telo. Negativni ioni čistijo zrak od prahu, plesni, cvetnega prahu, tako, da jih vežejo nase in padejo na tla, namesto, da lebdijo v zraku ter jih tako ne moremo več vdihavati in dobiti alergijske reakcije. Večja koncentracija negativnih  ionov je v gozdovih, v hribih, ob morju in slapovih.

Negativni ioni stimulirajo:

 •  – fizično moč mišic (merjeno na ergografu)
 • – intelektualno aktivnost (merjeno na encefalografu)
 • – hormoralno aktivnost (merjeno po izločanju žleze)
 • – arterijski tlak (če je previsok ga zmanjšujejo, če je prenizek, ga višajo)

Negativni ioni uničujejo bakterije, vitalizirajo naše celice, povečujejo kisik v krvi, izboljšajo metabolizem, povečujejo koncentracijo in budnost, odravljajo utrujenost, povečujejo odpornost na bolezni, proti glavobolu, nespečnosti, zaprtja, alergije, astme in druge tegobe.

Tim Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sonca je izvajal meritve koncentracije negativnih ionov na 19 kontrolnih točkah. Od katerih so eno lokacijo izbrali  v Sarajevu pri hotelu Holiday Inn, eno v Visokem , pred vhodom v podzemni labirint ravne in 17 lokacij znotraj Podzemnega labirinta.

OSTALI KRAJI KJER SO BILI MERJENI NEGATIVNI IONI:

 • Pisarne za sestanke v mestih: 25 -100
 • Avtoceste v Los Angelesu: 100
 • Ulice v velikih mestih: 250 – 450
 • Na vasi: 800-1800
 • Planine: 5000

KONCENTRACIJA NEGATIVNIH IONOV V TUNELIH POD PIRAMIDAMI TRIKRAT VEČJA KOT V GORAH IN OSTALIH NAJBOLJ ZDRAVIH KRAJIH NA SVETU

NA VHODU V TUNELE: 400 (KONCENTRACIJA NEG.IONOV NA CM3)

 • 40 m od vhoda: 3.000
 • 160 m od vhoda: 10.000
 • 180 m od vhoda: 13.500
 • 220 m od vhoda: 18.000

Torej koncentracija negativnih ionov v labirintu je trikrat večja kot na planinah! In koncentracija negativnih ionov se povečuje z oddaljenostjo od vhoda.

BIOFOTONI V TUNELIH POD PIRAMIDAMI

Biofotoni so svetlobni valovi, ki ji oddajajo celice živih bitij.  Biofotnika proučuje medsebojno vplivanje svetlobe in biološkega materiala. Nekoč je bila biofotonika zaničevana, toda danes je sprejeta v širšem zanstvenem krogu. Biofotniko je proučeval leta 1923 ruski znanstvenik Aleksander Gurvič. Njegovo delo je zanimalo veliko znanstvenikov celega sveta.

Ugotovljeno je bilo, da je glavni izvor teh valov žive materije, ki jih je imenoval biofotoni, DNK. Razvili so tudi aparaturo za merjenje nizkofrekvenčnih  svetlobnih valov. Ugotovljeno je bilo, da zdrave osebe sevajo močneje kot bolne. Odkrili so še druge izvore biofotonov, poleg DNK. Biofotoni so v večji količini v hrani, ki je organsko pridelana, kot pa v hrani, ki industrijsko vzgojena. Biofotoni so tudi v žlahnith kovinah, npr. kot sta srebro in zlato. Zato je bilo včasih zlato tako cenjeno.

Bovisova skala kaže na vibracijsko kvaliteto ali intenzivnost radiacije, sevanja biofotonov.

Enota za bovisovo skalo je Angstrom. Startna pozicija je 6.500 Angstroma in predstavlja elektromagnetno valno dolžino rdeče barve. To je začetna vrednost na Bovisovi skali in predstavlja povprečno (nulto) vrednost za človeški organizem. Človekova prva čakra je rdeča.

To število 6500 na bovisovi skali se smatra zadostnim, da se vzdržuje energijsko ravnotežje organizma. Vse kar je nad to številko se odraža pozitivno na človekovo zdravje. Sveže sadje in semena imajo od 8000 do 10000 na bovisovi skali.

In obratno. V kolikor smo obkroženi ali se hranimo s hrano pod 6500 se odraža negativno na naš organizem. V velikih mestih ima voda iz pipe vrednosti 3.500 po bovisovi skali, kar vpliva na zmanjšano energijo in padec imunitete.

LESTVICA BIOFOTONOV PO BOVISOVI SKALI

 • 1. Zaželena vrednost za človeka je  8.000 do 10.000 bovija
 • 2. Povprečna vrednost Planeta Zemlja: 7.000 do 18.000
 • 3. Oseba odličnega zdravja: 7.500 bovija
 • 4. Utrujena oseba: 6.500
 • 5. Zelo utrujea oseba, na meji bolezni: 6.000
 • 7. Oseba, ki lahko zdravi z dotikom: nad 9.000
 • 8. Atmosfera v tibetanskem hramu: 14.000 bovija

BIOFOTONSKE VREDNOSTI V BOSANSKI DOLINI PIRAMID

 • 1. Vhod podzemni labirint ravne: 15.000
 • 2. 15 m od vhoda: 25.000
 • 3. monolit: 21.000
 • 4. Prostor pri monolitu: 20.000
 • 5. Edin tunel: 25.000
 • 6. Megalit K1: 25.000
 • 7. Megalitk2: 25.000
 • 8. 185 m od vhoda: 25.000
 • 9. Zdravilna komora: 25.000
 • 10. Vhod v podzemno jezerce: 30.000
 • 11. Tretji prostor: 26.000
 • 12. Energijski kamen: 40.000
 • 13. Zadnje križišče: 25.000
 • 14. Sarina spirala: 26.000

Iz tega vidimo, da ima podzemni tunel izredno energijsko osvežujoče delovanje. Zato se vsi obiskovalci počutijo, kot da so napolnili baterije ob enournem obisku. Visoka koncentracija bovija je ugodna za duhovne ljudi, kateri lahko ostanejo v tunelih ure in se odlično počutijo.

Ni čudno, da je Podzemni labirint tako atraktiven za pozitivne in odprte ljudi.

Biofotonske meritve na vrhu piramide Sonca so pokazale 25.000 bovija. Na centru vrha, kjer je lociran energijski žarek je meritev pokazala celo 50.000 bovija. Po besedah slovenskega raziskovalca, se tu ni priporočjivo zadrževati dlje kot 10 minut.

IZMERJENA ORGONSKA ENERGIJA V BOSANSKI DOLINI PIRAMID

Orgonsko energijo imenujejo tudi življenjska energija, biološka energija, chi ali energija ničte točke. Že desetletja posamenzni razikovalci govorijo kako so piramide služile za ustvarjanje najpomembnejše oblike energije – orgonske energije – življenjske energije. To je nevidna energija in težko merljiva. Po raziskovalcih, kot je na primer dr.Wilchelm Reich, je ona gonilna sila vseh življenjskih procesov.

Toda orgonska energije se ne more meriti z našimi konvencionalnimi instrumenti. Kako jo potem dokazati? Če opazujemo list na drevesu v naravi, je vidno, da je tekom različnih dob prihaja do spremembe barve lista. Spomladi, mladi list ima temno zeleno, zdravo barvo, tekom leta postaja barva vse bolj svetla, v jeseni  polahko rumeni in zatem list odpade. Logično je, da se energijski nivo v listu menja. V začetku energijski procesi sevajo močneje in kasneje se izgublja energija in list odpade. Z drugimi besedami, nivo življenske energije se menja.

Wilchelm Reich je bil prvi, ki je razvil instrument, ki je meril ta nivo življenjske energije katera nas ovija. Mladi, temnozeleni list ima največjo možnost vpijanja elektromagnetizma iz okolice, on je najbolj zdrav. Na procentualni skali od 1-100, ima ta list visoko energijo v primerjavi z starim listom. Reich je podoben poizkus izvedel z ujeto ribo. Dokler je bila riba živa, je bil nivo življenjske energije visok, medtem ko je umirala, brez vode,  je življenjska energija padala.

IMAG5041

Ameriško podjetje Heliognosis je razvilo instumente s katerim se meri nekonvecionalno energijsko polje, torej orgonsko energijo.  Na ta način imamo možnost, da na znanstveni način merimo življenjske procese in nivo orgonske enrgije živih bitij, predmetov in prostorov.

Praksa je pokazala, da je v mestih nivo orgonske enrgije v povprečju na nivoju od 50-60.  Meritve na posebnih naravnih in duhovnih pogojih lokacije Damanhur v Italiji so pokazala prisotno orgonsko energijo na nivoju od 85-95, torej 50% veišja kot v urbanih mestih.

Sodelavec Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sonca, dipl.ing. telekomunikacije iz Beograda Goran Marjanović, je meril prisotnost orgonske energije na bosanskih piramidah v juniju 2016.

Deset metrov znotraj Tunela Ravne 2 je izmerjena koncentracija orgonske energije pokazala na 100, igla na instrumentu je pokazala na 100, najvišjo točko, več ni mogla dalje!!

 • Meritve na Bosanski piramidi Lune je bilo tudi 100.
 • Kontrolne meritve v mestu Visoko so pokazale na nivo 60.
 • Meritve na Tumulusu v Vratnici je bila tudi izmerjena orgonska energija 100.
 • Center trikotnika med piramido Sonca, Lune in Zmaja je bila vrednost 100.
piramida Sonca Visoko

Vir: podatki so vzeti iz predavanj dr.Semir Osmanagiča in iz njegove knjige Vse piramide sveta ter iz osebnih doživetij obiskov in raziskav piramid in podzemnih tunelov pod piramidami v Visokem v Bosni.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s