Življenjepis Grigorija Grabovoja

Grigori Grabovoi je doktor fizikalnih in matematičnih znanosti, akademik, avtor odkritja ustvarjajočega polja informacij in izvirnih del o napovedovanju prihodnjih dogodkov, njihovem nadzoru, popravljanju; je avtor Učenja »O odrešenju in harmoničnem razvoju«.

Rodil se je 14. th novembra 1963 v vasi Kirovsky (Bagara vasi), četrti Kirov, Chimkent oblast iz Kazahstana SSR.

Leta 1986 je diplomiral na fakulteti za uporabno matematiko in mehaniko Državne univerze Taškent po imenu Lenin, smer mehanika.

Po diplomi na univerzi je Grigori Grabovoi delal v oblikovalskem biroju mesta Taškent, ki je bil podružnica moskovskega ministrstva za strojništvo, ki se je ukvarjalo z razvojem in preskušanjem vesoljskih tehnologij.

letih 1991-1992 je prvič na svetu na uradni in znanstveni osnovi Grigori Grabovoi po navodilih vodstva Uzbekistana National Airlines opravil več kot 360 napovedi o diagnostiki stanja letalskega inženiringa s 100-odstotno konvergenco. napovedi z dejstvi v togih delovnih pogojih delovanja letalske flote OJSC Taškent, obrata za popravilo zrakoplovov št. 243 in inšpekcijskega nadzora letenja Nacionalne letalske družbe Republike Uzbekistan.

Od 7. januarja 1993 do 1. septembra 1993 je Grigori Grabovoi delal kot strokovnjak v centru za informacijske in računalniške storitve nacionalnih letalskih prevoznikov Republike Uzbekistan, kjer je še naprej uporabljal ekstrasenzorsko diagnostiko.

Dokazana osnova 100-odstotne zanesljivosti vseh napovedi in diagnostike opreme zrakoplova je vključena v “The Practice Control”. Pot odrešenja. Zvezek 1 ”.

Leta 1994 je Grigori Grabovoi odpotoval v Indijo, tempelj Chhatarpur, kjer je Shri Sant Baba Nagpal Ji, ki je v svojem življenju prepoznal svetega, blagoslovil Grigorija Grabovoija, rekoč, da bo molil zanj, in napovedal, da bo Grigori Grabovoi skozi dogodek uporabil svoje visoke energije in psihične sposobnosti. nadzor v korist ljudi ne le v njegovi državi, ampak tudi po vsem svetu.

Istega leta je znani zdravilec, napovedovalec in jasnovidnik Yuko N. Labeau izrazil prepričanje, da je bil Grabovoi ravno dolžan pomagati ne le svoji državi, temveč tudi celotnemu planetu.

27. oktobra 1995 je veliki bolgarski vidik Baba Vanga po 50-minutnem pogovoru z Grigorijem Grabovoijem napovedal, da bo v 20 letih dosegel vse, kar je načrtoval, in v praksi uresničil svoj sistem jedrske in okoljske varnosti na planetu, človeka življenjsko podaljšanje, ne umirajoče, in izrazila prepričanje, da mora Grigori Grabovoi s svojimi fenomenalnimi lastnostmi še naprej širiti obseg svojih sposobnosti na vseh področjih življenja.

Od leta 1995 do 1997 je Grigori Grabovoi sodeloval s Nadzornim centrom za vesoljske lete Ruske federacije, s čimer je uspešno reševal nastale težave na vesoljski ladji pri diagnostiki orbitalnega kompleksa “Mir”. Grigori Grabovoi je v navzočnosti namestnika vodje letov te organizacije natančno določil mesta preloma toplotne izolacije v zunanjem pokrovu vesoljske postaje in nakazal praske in razpoke v kompleksnem telesu. To je preprečilo možne izredne razmere, ki bi lahko nastale zaradi načrtovanih obremenitev vžigalnikov na vozilu. Grabovoi je vztrajal, da so takšna dejanja nedopustna do odprave navedenih pomanjkljivosti.

Obstaja še en primer Grigorija Grabovoija na področju diagnosticiranja vesoljske tehnologije: diagnoza vseh motorjev ameriške družbe Atlantis. V tem primeru je dal resnično tehnično sliko, ki se je v praksi potrdila, da gre za spremembo nastavitev spodnjega motorja. Opozoriti moramo, da je Grigori Grabovoi v nekaj sekundah to diagnostiko opravil na prostem in komuniciral s Nadzornim centrom za vesoljske lete po mobilnem telefonu.

Pristojna komisija strokovnjakov ugotavlja, da “so bile na podlagi primerjave napovedi Grigorija Grabovoija s prakso vse napovedi Grigorija Grabovoija stoodstotno potrjene. Stoodstotna potrditev vsake napovedi in skupnega obsega naloge omogoča sklep, da ko Grigori Grabovoi vesoljsko tehniko diagnosticira samo s svojim jasnovidcem, takoj poda 100-odstotno potrjeno napoved o skupnem obsegu naloge . Iz opisanih dejstev izhaja, da je treba jasno sredstvo uporabiti za preprečevanje napak in nesreč v vesoljski tehnologiji. ” (Vaja nadzora. Pot reševanja. Zvezek 1. Stran 239).

Grigorij Grabovoi ustvaril novo znanost. Znanost Grigorija Grabovoija je bistveno novo področje znanja, ki potrjuje način razvoja v nenehnem spoštovanju zakonov ustvarjalnega razvoja sveta. Temeljni zakoni kreativnega nadzora vsakega predmeta informacij v smeri reševanja in reševanja pred uničenjem so bili prvič odkriti in potrjeni v praksi. Prvič so bile matematično opredeljene odvisnosti, ki so v praksi dokazale, da se sprememba dojemanja lahko spremeni v informacijo v vseh sistemih resničnosti.

19. decembra 1997 je Mednarodna registracijska zbornica informacijsko-intelektualne novosti Grigoriju Grabovoiju izdala potrdila-licence:

  • za metodo “Računalniška tehnologija daljinskega upravljanja”;
  • za model “Arhiviranje v kateri koli točki prostora in časa”;
  • za odkritje „Razmnoževanje samorazvijajočih se sistemov, ki odražajo zunanja in notranja področja različnih ustvarjajočih sfer“;
  • za načelo “Čas je oblika prostora”;
  • za načelo “Diagnostika predmeta z metodami pravoslavne matematike”.

24. decembra 1997 je prejel potrdilo-licenco za odkritje „Razmnoževanje samorazvijajočih se sistemov, ki odražajo zunanja in notranja področja različnih ustvarjajočih sfer“.

24. januarja 1998 je Grigori Grabovoi prejel naziv “najboljši zdravilec” v bioenergetiki, informatiki in napovedovanju.

9. marca 1998 je Ruska akademija za naravoslovje (RANS) na podlagi svoje listine Grigorija Grabovoija izvolila za polnopravnega člana RANS-a v oddelku “Noosfersko znanje in tehnologije”.

10. junija 1998 je bil Grigori Grabovoi izvoljen za polnopravnega člana Mednarodne akademije za informatizacijo.

10. junija 1998 je bil Grigori Grabovoi s priznanjem in potrjevanjem izvoljen za akademika Mednarodne akademije za informatizacijo.

Mednarodna akademija za informatizacijo je nevladna organizacija in pridružena članica Organizacije Združenih narodov (UNO), ki ima skupni status posvetovanja Ekonomsko-socialnega sveta Organizacije Združenih narodov ( www.iia.ca ).

10. avgusta 1998 je Italijanska akademija za ekonomski in socialni razvoj Grigoriju Grabovoiju podelila naziv akademik v znak najvišjega izraza uradnega priznanja njegovih eminentnih vrlin, visokih moralnih lastnosti, nenehnega izvrševanja njegove civilne dolžnosti in sledenja najbolj plemeniti ideali, ki so mu dali popolno pravico, da se je v društvu dostojno postavil.

avgustu 1998, New York Academy of Sciences izvoljen Grigorij Grabovoi polnopravni član Akademije.

15. septembra 1998 je Ruska akademija za naravoslovje podelila Grigoriju Grabovoiju srebrno medaljo “Za razvoj medicine in zdravstva”

Od 24. septembra 1998 je Grigori Grabovoi častni član Akademije za kozmonavtiko po imenu KE Tsiolkovsky (spričevalo št. 1095) in pozneje član Akademije za kozmonavtiko po imenu KE Tsiolkovsky.

10. oktobra 1998 je Mednarodna akademija znanosti o naravi in ​​družbi Grigoriju Grabovoiju podelila medaljo akademije “Za zasluge v oživitvi ruske znanosti in gospodarstva”.

20. oktobra 1998 je Mednarodna akademija avtorjev znanstvenih odkritij in izumov Grigoriju Grabovoiju podelila srebrno medaljo »Za zasluge v inovacijah«.

25. oktobra 1998 je prejel diplomo Malteškega reda.

29. oktobra 1998 je Ruska akademija za naravoslovje podelila Grigoriju Grabovoiju znanstveno stopnjo doktorja Ruske akademije za naravoslovje.

4. novembra 1998 je Mednarodna medakademska zveza v znak osebnih zaslug podelila Grigoriju Grabovoiju častni naziv “Veliki mojster svetovnih znanosti in izobraževanja”.

20. novembra 1998 je Grigori Grabovoi prejel potrdilo o članstvu v Strokovni psihoterapevtski ligi.

2. decembra 1998 je Mednarodna akademija znanosti o naravi in ​​družbi Grigorija Grabovoija podelila medaljo za “Razvoj kulture in umetnosti”.

25. decembra 1998 je z resolucijo predsedstva Mednarodne akademije informacijskih znanosti Grigoriju Grabovoiju podelil naziv laureata mednarodnega natečaja “Elita svetovnih informacijskih znanstvenikov”

16. aprila 1999 je Grigori Grabovoi v Bruslju podelil diplome Svetovne porazdeljene univerze (WDU) o dodelitvi znanstvene stopnje velikega doktorja filozofije in znanstvene stopnje rednega profesorja.

20. aprila 1999 je Grigori Grabovoi s sklepom najvišjega certifikacijskega in kvalifikacijskega odbora podelil akademsko stopnjo doktorja tehničnih znanosti. Bistvo njegove disertacije je bilo objavljeno v publikaciji “Raziskovanje in analiza temeljnih definicij optičnih sistemov za preprečevanje katastrof in napovedno vodenje mikro procesov” v znanstveno tehnični zbirki “Mikroelektronika”, številka 1 (153) Moskovska centralna znanstvena raziskava Inštitut “Elektronika” 1999.

20. aprila 1999 je bil s sklepom odbora za certifikacijo in kvalifikacije Grigoriju Grabovoiju dodeljen akademski naziv profesor s specialnosti 05.02.21 “Varnost posebej zapletenih predmetov”.

12. maja 1999 je bil Grigori Grabovoi izvoljen za rednega člana (akademik) Akademije medicinskih tehničnih znanosti Ruske federacije.

25. maja 1999 je Grigori Grabovoi prejel najvišje priznanje Mednarodne medakademijske zveze “Zvezda Vernadski za zasluge v znanosti”.

Dne 4. junija 1999, s sklepom o visokem Inter-Academic Certification Komisija Grigorij Grabovoi je prejel akademski naziv doktor fizikalnih in matematičnih znanosti. Diploma DPM št. 0052

11. junija 1999 je bil Grigori Grabovoi izvoljen za polnopravnega člana Mednarodne akademije za integracijo znanosti in poslovanja (IAISB)

11. junija 1999 je bil s sklepom predsedstva Mednarodne akademije za integracijo znanosti in poslovanja (IAISB) Grigoriju Grabovoiju dodeljen doktor informatike in upravljanja IAISB.

26. junija 1999 je Grigorij Grabovoi prejel viteški red svetega Stanislava.

15. julija 1999 je Grigori Grabovoi s sklepom Višje medakademijske certifikacijske komisije dodelil akademski naziv profesor na področju “Analitične in strukturno-analitične naprave in sistemi”.

juliju 1999, Grigorij Grabovoi predaval na Centru za izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov na področju sodobnih tehnologij za preprečevanje in odpravo izrednih razmer na ministrstvu za izredne razmere agencije za spremljanje in napovedovanje izrednih razmerah. (Pismo M. Shahramaniana Višji medakademski certifikacijski komisiji z dne 23. 07. 2013).

24. avgusta 1999 je bil s sklepom predsedstva Mednarodne akademije za integracijo znanosti in poslovanja (IAISB) Grigoriju Grabovoiu dodeljen akademski naziv profesor IAISB iz področja “Sistemska informatika”.

17. februarja 2000 je bil s sklepom predsedstva Mednarodne akademije avtorjev znanstvenih odkritij in izumov Grigori Grabovoi izvoljen za polnopravnega člana Akademije.

16. marca 2000 je s sklepom predsedstva Evropske univerze Grigoriju Grabovoiju dodeljen naziv doktor znanosti Univerze na področju tehničnih znanosti.

5. marca 2000 je bil Grigori Grabovoi sprejet v „Klub letalskih popotnikov“ zaradi velikega prispevka pri razvoju nadlahtnega letalstva.

Na 10. maja, 2000, Grigorij Grabovoi registriran patent za izum No. 2.148.845 ” Postopek za preprečevanje katastrof in naprava za njegovo uresničitev ” . Opis patenta je na voljo na internetu na uradni spletni strani Zvezne agencije Rusije za intelektualno lastnino, patente in blagovne znamke www1.fips.ru.

Izum se lahko uporablja za preprečevanje različnih katastrofalnih pojavov naravnega značaja, kot so na primer katastrofalni potresi in nesreče, ki jih povzroči človek, zlasti na proizvodnih mestih.

27. julija 2000 je Ruska akademija za naravoslovje podelila Grigorju Grabovoiju častni naziv in značko “vitez znanosti in umetnosti”.

4. decembra 2000 je Ruska akademija za kozmonavtiko, imenovana po KE Tsiolkovski, izvolila Grigorija Grabovoija za polnopravnega člana (akademika) Ruske akademije za kozmonavtiko, imenovanega po KE Tsiolkovski.

20. februarja 2001 je Grigori Grabovoi registriral patent za izum št. 2163419 „ Način prenosa informacij “.  Izum se nanaša na področje komunikacijske tehnologije in ga je mogoče uporabiti v sistemih prenosa informacij z uporabo brezžične komunikacije med oddajnikom in sprejemnikom informacij, pretežno pri prenosu informacij na velike razdalje in v sistemih preprečevanja katastrofalnih procesov različnega izvora.

Naprave, ki temeljijo na patentih Grigorija Grabovoija, krepijo učinek človekove zavesti in so svojevrsten trening, ki trenira zavest do stopnje, na kateri bo lahko samostojno brez naprav povzročil duhovne procese, ki bi zagotavljali regeneracijo celic in celega človeškega telesa.

28. marca 2001 je Grigori Grabovoi na Ministrstvu za naravne vire Rusije, Oddelku za dodatno strokovno izobraževanje Ministrstva za šolstvo Rusije in v Avstriji prijavil svoj avtorski učni načrt usposabljanja “Tehnologije predvidene napovedi in varnega razvoja”. Mednarodni center za izobraževalne sisteme (ICES) pri Unescu.

21. septembra 2001 je bil imenovan za predsednika Komisije za nadzor nad sistemom napovedovanja pri Svetu podjetnikov pri kabinetu župana in mestne vlade Moskve.

26. marca 2003 je bil imenovan za podpredsednika Ruske finančne unije.

22. avgusta 2003 je bil s sklepom Stalne komisije za premije v ruskem mednarodnem registru kompleksnega zdravila “ENIOM” Grigori Grabovoiu dodeljen naziv “najboljši zdravilec III tisočletja”.

14. novembra 2003 je Grigori Grabovoi prejel javno naročilo dvakratnega heroja Sovjetske zveze častnega testnega pilota ZSSR Beregovoi GT za njegov velik prispevek k varnosti letenja vesoljske tehnologije.

21. junija 2004 je bil v skladu s sklepom predsedstva WSA Grigori Grabovoi izvoljen za častnega člana Svetovnega znanstvenega združenja.

10. oktobra 2004 je zveza ruskega kozmonavtika Grigoriju Grabovoiu podelila medaljo po imenu akademika Sergeja Repijeva za zasluge v nacionalnem prostoru.

24. oktobra 2004 je Evropska akademija naravoslovnih znanosti v Hannovru Grigoriju Grabovoiju podelila medaljo Roberta Kocha.

15. decembra 2004. Akademija za težave varnosti, obrambe in pravne države je Grigorija Grabovoija izvolila za polnoletnega akademika.

15. decembra 2004 je Akademija za probleme varnosti, obrambe in pravne države podelila Grigoriju Grabovoi diplomo profesorja akademije.

29. januarja 2005 je Mednarodno strokovno medicinsko združenje specialistov tradicionalne popularne medicine in zdravilcev „EONIM“ Grigoriju podelilo Zlato značko „ELITE“ za posebne zasluge na področju ustvarjanja, uporabe in uvajanja novih tehnologij in pripomočkov v tradicionalni medicini .

26. avgusta 2005 je bil Grigorij Grabovoi za zasluge in pomemben osebni prispevek k razvoju in krepitvi ruske države odlikovan z redom Petra I. stopnje.

26. decembra 2006 je Grigori Grabovoi s sklepom Komisije prejel medaljo »Za pobožnost letalstvu«.

Grigori Grabovoi je avtor Učenja Grigorija Grabovoja

registriran na ime Grigori Grabovoi v obliki sto svojih del v pisarni avtorske pravice Kongresne knjižnice ZDA. ( www.ggrig.com/copyright )

Grigori Grabovoi je bil registriran kot avtor v Društvu avtorskih pravic družbe GFR VG WORT. Podatki o registraciji so naslednji: št. 1103135 z dne 30. septembra 2011 so na voljo na uradni spletni strani www.vgwort.de , strani https://tom.vgwort.de .

Dokumentirani rezultati Grigorija Grabovoija o natančni ekstrasenzorni diagnostiki in predvidevanju napovedovanja, o nadzoru dogodkov s pomočjo generiranja bio-signalov in emanacije misli so opisani v knjigah “The Practice Control”. Pot odrešenja. ” zvezki 1, 2, 3 (www.ggrig.com/control-practices-1-6).

Dokumentirani rezultati ljudi, ki izvajajo učenje Grigorija Grabovoija, so opisani v knjigah “Praksa nadzora. Pot odrešenja. ” Zvezeki 4, 5, 6 ( www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6 ).

Grigori Grabovoi je imetnik ekskluzivne pravice za registrirani blagovni znamki “GRABOVOI®” in “GRIGORI GRABOVOI®” na ozemlju Evropske unije, Japonske, Kitajske, Avstralije in ZDA. ( www.ggrig.com/ru/trademarks-certificate )

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: