Genialna zavest

Meditacija ključ vsake spremebe tako osebnih možnosti kot globalnih? Meditacija orodje za težave, ki jih imamo ljudje? Meditacija je orodje, je vozilo za dostop do univerzalnega polja Enosti od koder vse izhaja. In ta Enost ni lokalno omejena, niti časovno.…

Sveta Geometrija

Sveta geometrija ima sposobnost usmerjanja energij. Posebna energijska telesa usmerjajo energijo na določen način, v točno določeni smeri. Kako je nastala geometrija in kaj je to? Z začetkom gibanja nastane spirala, iz spirale krog. Zato, da duh izkusi samega sebe. BITJE…

Tahioni delci, ki potujejo hitreje od svetlobe, tema za sodobno fiziko.

Materija kozmosa je sestavljena iz valovanj, ki so pravzaprav zgoščena energija. Najgostejša oblika materije je fizična materija. Fizična materija se pojavlja v treh aregatnih stanji, trdnem, tekočem in plinastem. Ta agregatna stanja so odvisna od načina razporeditve molekul ali atomov.…