Zgodba o 100.opici govori o kvantnem skoku zavesti

Zgodba o 100.opici govori o kvantem skoku v razumevanje realnosti

Govori o naravi zavesti. Z opazovanjem opic so znanstveniki spoznali kakšna je narava zavesti. Iz tega primera opazovanja opic lahko vidimo kako deluje tudi naša zavest. In kako in kdaj se zgodi kvantni skok?

Japonska vrsta opic “Macaca Fuscata” se opazuje že več let, v divjini. Leta 1952 so znanstveniki tem opicam na otoku Koshima zakopali krompir v pesek. Opice so imele krompir rade, toda zemlja in pesek, ki sta se lepila na krompir jim je bil zelo neugoden za jesti. Imo, 18 mesesev stara opica je odkrila, da lahko reši ta problem tako, da je krompir oprala v bližnji reki. Ta trik je potem pokazala materi. Tudi ostale opice s katerimi se je igrala so spoznali to novo metodo pranja krompirja in pokazali to svojim materam.

Znanstveniki so opazili, da vse več opic pere krompir v reki. To je bila za njih neke vrste inovacija. Med leti 1952 – 1958 so se naučile vse mlade opice prati krompir v reki in ga narediti bolj ukusnega. Točno število ni bilo znano. Samo odrasle opice, ki so posnemale svoje otroke, so spoznale to socialno inovacijo. Ostali so še naprej jedli umazan krompir.

Potem se je zgodilo nekaj nenevadnega. V jeseni 1958 je določeno število opic pralo krompir – točno število ni znano. Vzemimo na primer, da je nekega dne ob vzhajanju sonca na Koshima otoku bilo 99 opic, ki so prale krompir.  In  tega jutra se je 100-opica naučila prati krompir.

Potem se je nekaj zgodilo!

Isti večer so praktično vsi v plemenu začeli prati krompir pred uporabo. Energija, ki je prišla s 100-opico je dala nek ideološki preboj, ali razširitev zavesti.

Največje presenečenje za znanstvenike je bilo to, da se je moda pranja krompirja prenesla preko morja. Kolonije opice na drugih otokih in populacije opic na kopnem so ravno tako začele prati krompir. Ne da bi to sploh koga videle.

Ko kritična masa doseže določeno zavest, potem se nova zavest prenese z ene duše na drugo.

Mogoče se govori o nekem drugem številu – no fenomen 100.opice, pomeni, da spoznanje neke nove poti, s strani nekega malega števila ljudi, lahko preskoči na celotno populacijo. Obstaja točka v populaciji, ki predstavlja potrebno razliko, da preskoci na druge in spremeni zavest celega človeštva.

Želite biti 100.človek?

Razširite svojo zavest.

KDO JE ČLOVEK?

“Duhovno je za mene temeljno in grem dalje da trdim, da ne obstaja nikakršna mterija, samo duh. ” Fizik prof. Hans-peter Durr

” Vse kar je od narave, nosi v sebi nekaj božanskega. Duh je Bog v nas in človeško življenje skriva v sebi del Boga.” Aristotel, grški filozof

“Ne doživljam svet takšnega, zato ker je on takšen, pač pa je svet takšen, ker ga mi tako doživljamo. ” Hans W.Woltersdorff

Citat nemškega fizika Maxa Planka (1858-1947)

“Po raziskovanju atoma lahko rečem tole: Materija sama po sebi ne obstaja. Vsaka materija nastane in obstane samo skozi moč, ki daje v gibanje atome in jih povezuje v sončni sistem vesolja. Glede na to, da tudi sam duh ne obstaja, ker vsak duh pripada enemu bitju, moramo sprejeti duhovna bitja. Glede na to, da tudi duhovna bitja ne obstajajo sama po sebi, pač pa so ustvarjena s strani skrivnostnega stvarnika, ki so ga vsi kulturni narodi zemlje prejšnjih stoletij imenovali: Bog! Tako fizik, ki se mora ukvarjati z materijo, pride od carstva materije do carstva duha. In s tem je naša naloga zaključena in naše raziskovanje  moramo predati v roke filozofije.”

 

Dr.Grabovoj

Učenje o rešitvi in harmoničnemu razvoju notranjega in zunanjega sveta dr.Grigorija Grabovoja. Učenje se je začelo leta 1992 v Rusiji na več različnih inštitutih istočasno. Od začetka do danes gre pot dalje z novim ravojem. To učenje izhaja od predpostavke da Stvarnik obstaja  v vseh religijah in kulturah.

To ni religija, pač pa znanje o samem življenju, razkrito in razdelano s strani doktorja znanosti Dr.Grigorija Grabovoja. Grabovoj govori o svetu (zunanja realnost) in duševnem človeku (notranja realnost) kot o informacijskih strukturah: “Če opazujemo svet, človeka v njem in kako se človek v njem razvija, vidimo, da vse spremembe izhajajo od samega človeka. To pomeni, da se svet (zunanja realnost) razvija po poti zavestnega in nezavednega delovanja samega človeka.”

G.Grabovoj piše:” Življenjska naloga se sestoji v tem, da se znanje Duše prevede v logično formo in se jo po tem zavestno uporablja. Za to nam je potrebno znanje, ki prihaja neposredno od Stvarnika!”

Preberi več “Dr.Grabovoj”

Upravljanje s števili

gr.gr.

Po učenju dr.Grigorija Grabovoja:

Okrog sebe in okrog vseh ljudi postavljam sfero filter in do mene in do njih prihajajo le informacije o makrorešitvi. Pod sebe in pod vse ljudi, pod svoj dom in svojo regijo ter državo postavim celični lijak, vrti se v nasprotni smeri urinega kazalca in izvleče vse kar ni v Normi in vse vzroke za takšna stanja.
71381921 (3x), 319817318 makronivo
POMLADIVANJE 514
VEČNA MLADOST 1489999
SAMOPOŠTOVANJE 49181951749814
KOMPLEKS MANJE VREDNOSTI 498064 317
NEŽNOST PREMA SEBI 97132185191
SAMOPOVERENJE 4733474
LJUBAV PREMA SEBI 157914
LJUBAV DO ŽIVOTA 74119811
POZITIVNOST 898 716 31944
HORMON SREČE,SERATONIN 5148123
OPTIMIZAM 498917181948
USAMLJENOST 591617 88061
UMORNOST 518 941 319 488
PSIHA U NORMI 299 481 319 711
VITALNOST 489 514 84817
EMOCIJE U NORMI 318491 596 14
SMISAO ZA HUMOR 88 916 01451947
KOMUNIKACIJA U NORMI 148 596 748 123
ZADOVOLJSTVO 517 491319618
OPUŠTANJE EMOC. TRAVM 598 717 981 39
CILJ U ŽIVOTU 598 041 81939178
HRABROST 598712 684367
ODLUČNOST 498518498
SNAŽNA VOLJA 513 964 81891
SRODNA DUŠA 715 4;0
LJUBAV U NORMI 938
LJUBOMORA 498491817
LJUBAV 888 412 1289018
NOVI POČETAK 351961

 

999 888 776 1842016 Norma današnjeg dana
915777918934198 Norma kolektivne svesti
1888888…9…1 širenje svesti
888 031898041 19 povezivanje duše i svesti
519481 979881 zaštita duše
8888 osobna zaštita
1888948 sve negativno pretvara u pozitivno
4748132148 trenutni prekid negat. delovanja
14789 zaštita od agresije
721498175 potpuna sloboda za sve
548491698719 uklanjanje podsvjesnog odpora
1814321 potpuno zdravlje
2145432 isceljenje…
493151 864 1491 za dobivanje posla
71427321893 finance u Normi
975198931 rešenje stambenog pitanja
74119811 ljubav do života
157914 ljubav prema sebi
498917181948 optimizam
1001105010 mir u nama
888 412 1289018 ljubav
898 716 31944 pozitivnost
285555901 porodični odnosi u Normi
148 596 748 123 komunikacija u Normi
598 041 81939178 cilj u životu
981741 radost
519 7148 sve je moguče

Izberite številčne nize katere potrebujete in zaključite upravljanje:

319857418, 319857418, 319857418
741, 741, 741, 889 8
Tako je!

Koncentracija zavesti

Dr. GRIGORI GRABOVOI  “Koncentracija lastne zavesti lahko radikalno spremeni strukturo celotnega sveta. S pomočjo koncentracije Zavesti, npr. na organ telesa, ga lahko spremenimo, ozdravimo. Odvisno od človekovega dela na sebi, njegovega razvoja, njegovi duhovni veličini, sledi vse večja in večja koncentracija njegove Zavesti. Koncentracija zavesti tu predstavlja upravljanje z informativno gostoto, širjenje informativnega obsega v prostoru enosti.

Preberi več “Koncentracija zavesti”

AKSIOMI STVARNIKA dr.G.Grabovoj

eno

To so zakoni stvarnika po učenju dr. Grigorija Grabovoja:

Štirje zakoni Stvarnika:

  1. Kakor znotraj telesa tako zunaj.
  2. Človekova Duša ureja celotno zunanjo stvarnost, dela istočasno z zakoni Stvarnika.
  3. Stvarnik vse ustvarja in vsemu prisostvuje.
  4. Intuicija – človek opaža fizično in intuitivno, na drugih nivojih, kateri mu še niso dovolj poznani

Človek,

nihče namesto tebe ne more očistiti tvoje notranjosti, razen tebe, ki si jo vede ali ne vede spravil v nered. Vse, kar te moti na zunaj, pojdi poiskat navznoter in boš našel svoje stvaritve nesnage, katere se odslikujejo na drugih. Zato pospravi svoj Tempelj Duha in ti bodo vsi Templji (telesa) Sveti.